Kirkefestival i København 2016

”Velkommen til kirkefestival i København 2016.” Sådan bød biskop Peter Skov-Jakobsen velkommen til introduktionsmøde om Danske Kirkedage 2016, som skal holdes i København.

Mødet blev holdt d. 25. september i Helligåndskirken og her var en bred skare af repræsentanter fra dansk og københavnsk kirkeliv til stede. ”Vi skal vise en kirke i bevægelse, som ikke kun taler om sig selv, men som er både folkelig, festlig, udfordrende og relevant. Der skal være udenlandske gæster, migrantmenighederne skal være synlige og den økumeniske mangfoldighed skal være tydelig og betydningsfuld,” fortsatte biskoppen. ” København skal bagefter vide, at der er noget, som hedder kirke og at det ikke bare er et dansk fænomen.”

Fra Aalborg til København
Dette første møde bød på en overdragelse af stafetten fra Aalborg-holdet bag Danske Kirkedage 2013 til København. Danske Kirkedage er siden 1970 blevet holdt hvert tredje år i byer rundt omkring i landet, men det er første gang de skal afvikles i København. Styrelsen bag Danske Kirkedage stod bag mødet og faciliterede også, at der både blev givet historisk baggrund for Kirkedagene og helt konkret praktisk erfaring videre fra Aalborg. Formanden for Komiteen for Danske Kirkedage i Aalborg, Viggo Ernst Thomsen, lagde vægt på god økonomi-styring for en festival med et meget lille budget. Det er også vigtigt at tænke samarbejdspartnere bredt ind. F.eks. var der lavet en aftale med trafikselskabet i Aalborg, så alle Kirkedags-deltagere kunne rejse gratis med offentlig transport i byen.


Navneforslag er velkomne
For at komme i gang med arbejdet, skal der nu findes personer til komiteer og udvalg. Der er et klart ønske om at den økumeniske bredde skal være synlig og væsentlig. Navneforslag er velkomne på formand, næstformand, udvalgsformænd samt andre medlemmer af udvalgene. Disse kan sendes frem til ultimo november til formanden for Kirkedagsstyrelsen, Poul Erik Knudsen.

Visionsdag i foråret 2014
Næste begivenhed bliver en visionsdag sidst i marts/først i April 2014. Her vil deltage igen en lang række organisationer og kirkesamfund samt udvalgsformændene fra Komiteen. På visionsdagen vil også temaet for de næste kirkedage blive drøftet. Organisationer og kirker opfordres hermed til at gå hjem og genere begejstring i deres bagland.

Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark og finder sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien, sidste gang i Aalborg 2013. København er vært i 2016. Danske Kirkedage hører under Danske Kirkers Råd, men har sin egen medlemskreds. 60 kirkesamfund, stifter og organisationer står bag Danske Kirkedage.Der er udviklet en manual til afholdelsen af Danske Kirkedag til hjælp med planlægningen.

Hjemmesiden www.danskekirkedage.dk indeholder klip fra kirkedagene i Aalborg + Kirkedagsmanualen