Velkommen til inspirationsdag for de danskere, der tager til tyske kirkedage 24-28 maj 2017

Vi er ved at danne os et overblik over, hvem der tager med til Tyske Kirkedage 24-28 maj i Berlin og vil i den forbindelse invitere alle danske deltagere med til en inspirationsdag i Aarhus 6. marts.

Vi arrangerer IKKE en fælles koordineret rejse/ophold til Tyske Kirkedage, men opfordrer alle til at tage derned på egne eller deres kirke/organisations vegne. Det er en enorm oplevelse at være med på Tyske Kirkedage uanset hvad og vi tænker, at det også kan være til stor inspiration frem mod Himmelske Dage på heden i 2019. Desuden er det vores plan at inviterer til uformelt samvær en gang eller to undervejs, når vi er i Berlin.

Vedr. tilmelding til Tyske Kirkedage er der frist den 1. marts. Tilmelding sker på www.kirchentag.de . Husk endelig også at få arrangeret overnatning og transport i god tid.

Inspirationsdagen i Aarhus er åben for alle, der tager til Tyske Kirkedage. Derfor er I meget velkomne til at sende denne invitation videre til andre, der skal med. For overblikkets skyld er der tilmeldingsfrist til dette arrangement i Aarhus den 1. marts til mc(at)danskekirkersraad.dk. Ved I om andre, der skal til Tyske Kirkedage, må I meget gerne sende mig deres navne.   

Inspirationsdag:

Tid: 6. marts 2017 kl. 14-17
Sted: KFUM/K, Nørre Alle 29. 8000 Aarhus C

14:00 Velkommen
ved Bitten S. Kjær, formand for Styrelsen for Danske Kirkedage  

Præsentationsrunde
Hvad skal vi danskere til Tyske Kirkedage?
                          
14:15 Tyske Kirkedage – kirkeligt fællesskab, samfund og politik
ved Dr. theol. Peter Lodberg

Tyske Kirkedages betydning. Et historisk rids.

15:15
  Indtryk fra de sidste Tyske Kirkedage
ved Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd

15:30
 Pause

15: 45 Hvilke forventninger har vi til Tyske Kirkedage?

16: 15 Det praktiske: Hjemmeside, transport, ophold, kontaktoplysninger. Mødested for danskerne undervejs. Ved Mads Christoffersen

16:30 
 Tyske Kirkedage – og Himmelske Dage på heden. Hvordan kan vi gøre brug af erfaringerne? Opsamling mm. Ved Jens Christian Kirk, formand for komiteen.

16:50  Tak for i dag ved Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd 

Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage og den lokale komite for Himmelske Dage på heden.
Tilmelding: Til Mads Christoffersen på mc(at)danskekirkersraad.dk senest 1 marts.

På glædelig gensyn 6. marts