Lokal komitéen i Roskilde

I Roskilde arbejder den nyetablerede lokalkomité i øjeblikket med de store linjer for Himmelske Dage i Roskilde 2022. En del af arbejdet har i foråret foregået online, men det har ikke forhindret lokalkomitéen. Der er ved at være en struktur på plads for arbejdet i Roskilde. Der er nedsat udvalg for specifikke områder, og de fleste udvalg har haft deres første møde. Udvalgene spejler på en fin måde de temaer, som fremkom på visionsdage i marts. Desuden arbejder lokalkomiteen med at fastlægge tema for dagene og den grafiske linje som skal understøtte temaet.  
Lokalkomiteen i Roskilde består af:
• Formand Elsebeth Garde Kjær, sognepræst i Svogerslev sogn
• Næstformand Simon Hoel Mortensen, præst i Roskilde Vineyard
• Økonomiansvarlig Vagn Birk Jensen, tidligere provst og præst emeritus
• Anne-Sophie Olander Christiansen, domprovst i Roskilde domprovsti
• Marianne Hauge, menighedsrådsformand i Havdrup sogn og medlem af Stiftsrådet
• Nik Bredholt sekretariatsleder i Religion og Samfund