Category Archives for Nyheder

Kontakt til Himmelske Dage i Roskilde

Projektleder Miriam Munksgaard står klar, når det gælder planlægning og koordinering forud for Himmelske Dage i Roskilde i 2022. Hun kan kontaktes på roskilde@himmelskedage.dk – mobil: 21631210

Miriam Munksgaard

Lokalkomitéen i Roskilde

I Roskilde arbejder den nyetablerede lokalkomité i øjeblikket med de store linjer for Himmelske Dage i Roskilde 2022. En del af arbejdet har i foråret foregået online, men det har ikke forhindret lokalkomitéen. Der er ved at være en struktur på plads for arbejdet i Roskilde. Der er nedsat udvalg for specifikke områder, og de fleste udvalg har haft deres første møde. Udvalgene spejler på en fin måde de temaer, som fremkom på visionsdage i marts. Desuden arbejder lokalkomiteen med at fastlægge tema for dagene og den grafiske linje som skal understøtte temaet.  
Lokalkomiteen i Roskilde består af:
• Formand Elsebeth Garde Kjær, sognepræst i Svogerslev sogn
• Næstformand Simon Hoel Mortensen, præst i Roskilde Vineyard
• Økonomiansvarlig Vagn Birk Jensen, tidligere provst og præst emeritus
• Anne-Sophie Olander Christiansen, domprovst i Roskilde domprovsti
• Marianne Hauge, menighedsrådsformand i Havdrup sogn og medlem af Stiftsrådet
• Nik Bredholt sekretariatsleder i Religion og Samfund

Visionsdag for Himmelske Dage i Roskilde 2022

​Himmelske Dage er landet i Roskilde og de første tanker og visioner er allerede i spil. Der er fokus på at videreføre de gode erfaringer fra Herning men også på at skabe et unikt event i Roskilde. For at få den bedste start inviteres alle med til et opstartsmøde: Lørdag 7. marts kl. 10-15 i Bispegården, Stændertorvet 3 i Roskilde Alle er velkommen.Organisationer som er en del af supportgruppen bag Himmelske Dage opfordres til at sende repræsentant(er) til denne samling, så Himmelske Dage i Roskilde kan få en solid opstart. ____________________________________________________________________________​Program​10:00 Velkommen –    Poul Kirk, formand for Styrelsen for Danske Kirkedage10:10 Roskilde byder velkommen –    Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, formand for Danske Kirkers Råd –    Simon Hoel Mortensen, Roskilde Vineyard, næstformand for lokalkomiteen-    Esben Danielsen, direktør for LOA-fonden, initiativtager til Gimle for børn. 10:45 Workshop I: Del dine tanker om Himmelske Dage i RoskildeHvad skal der ske på Himmelske Dage i Roskilde 2022? Kom med dine ideer til form og indhold.Indledning ved Anne Mie Skak Johanson, Danske Kirkedage, og facilitator Jeanette Lund.          12:00 Frokost13:00 Workshop II: Gode hænderIdeer til fokusområder mm. Hvordan vil du og din kirke/organisation være med op til og under Himmelske Dage i Roskilde 2022? 14.15 Sådan går vi videreOpsamling på de mange gode ideer. Hvordan kan man melde sig til at engagere sig i det videre arbejde? Kontakt til dem, der gerne vil involvere sig.14.45 Afrunding–    Elsebeth Garde Kjær, formand for den lokale komite for Himmelske Dage i Roskilde. Sted: Konventhuset. Domkirkestræde 10. 4000 Roskilde. Pris: kr. 100 pr deltager. Indbetales på konto: 8401-1166299 eller Mobilepay 65355 ved tilmelding.Tilmelding: Senest 23 februar 2020 til mc@danskekirkersraad.dk *Der kan komme ændringer i programmet. Det endelige program sendes ud i god tid inden dagen.

Nyt podcast afsnit i serien Gå med…

​Vi har inviteret Anne Lisbeth Jepsen på en gåtur i vores podcast serie Gå med. Anne Lisbeth er aktiv i menighedsrådet i Ikast. Hun er en kender af himmelske dage, eller kirkedage som det har heddet før.

Så vi håber på, at få nogle fif til hvad man skal huske som ny, og hvilke ting hun husker fra de mange kirkedage hun har deltaget i.

https://www.podbean.com/media/share/pb-fmhba-a036a2

​Hør den forrige podcast her

Nu er der kun et år til Himmelske Dage På Heden

Næste år i Herning
Nu er der kun et år til!
 I Kr. himmelfartsferien næste år summer Herning by af liv og glade Himmelske Dage på Heden – deltagere. Og vi glæder os!
Der er masser af spændende tilbud på programmet – skraldegudstjeneste, pilgrimsvandring, eksistenslaboratorium på Herning Sygehus, gospelkoncert, bibelrefleksioner 5 forskellige steder i byen, meditationskoncert, kæmpe-kirkekaffe-bord, koncerter, et hav af workshops og seminarer samt et brag af en åbningsgudstjeneste på torvet og meget mere…

Indkvartering
I programmet for Himmelske Dage på Heden er der ikke tilbud om indkvartering. Det sørger deltagerne selv for. Derfor er det allerede nu, godt at gennemtænke, hvor du skal overnatte og bestille plads. Der bliver dog mulighed for, at ønske privat indkvartering, hvor man bor som gæster hos en værtsfamilie. Denne mulighed bliver tilgængelig på hjemmesiden i efteråret 2018. Meld gerne til, hvis I vil være med som værter. Der bliver også mulighed for campering ude ved Messecenter Herning, hvor man kan medbringe campingvogn eller telt.
 
Show i Boksen
Det er svært at sige Herning, uden at sige Boksen. Det er også tænkt ind i Himmelske Dage på Heden.
Lørdag aften er der planlagt en gigantisk show i Boksen for alle deltagerne på Himmelske Dage. Billet til showet er inkluderet i deltagergebyret. Desuden er det muligt at invitere vidt og bredt til denne begivenhed. En billet til showet er helt perfekt, når du står og mangler en gaveide til fødselsdag eller jul. Billetterne kommer til salg omkring uge 42.
 
Mangfoldigt program
Foråret har været booket op med møder med de mange udvalg, som målrettet og godt, arbejder med programmet for Himmelske Dage på Heden. Har din organisation påtænkte aktiviteter eller program til dagene, vil vi gerne høre fra jer snarest.

Kontakt: Anne Mie Skak Johanson

Følg også med på Facebook

Produktiv temadag – Himmelske Dage på Heden

Der blev fra starten snakket intenst ved samtlige borde, da omkring 100 personer var samlet til temadag i Herning sidste weekend. Først gav mødet på tværs af kirker og organisationer anledning til hilsner og samtale, dernæst gik snakken om planlægningen af det forestående fællesprojekt - Himmelske Dage på Heden 2019.

Af Anne Mie Skak Johanson, sekretær for Himmelske Dage på Heden

Der blev fra starten snakket intenst ved samtlige borde, da omkring 100 personer var samlet til temadag i Herning sidste weekend. Først gav mødet på tværs af kirker og organisationer anledning til hilsner og samtale, dernæst gik snakken om planlægningen af det forestående fællesprojekt - Himmelske Dage på Heden 2019.
Som introduktion til dagen og for at slå tonen an til en efterfølgende arbejdsproces blev der give fire oplæg.

Himmelske på Heden
Frikirkepræst Lars Bo Olesen og næstformand i lokalkomiteen drømmer om, at Himmelske Dage på Heden fylder Herning by med - Danmarks største kirkekaffebord, mennesker der taler om tro på kryds og tværs af kirkelige tilhørsforhold og teologiske holdninger, kirkeliv i gadebilledet, debatter, foredrag, humor, fællesskab og fest i en himmelsk atmosfære.

Visionen for dagene

Så fortæller Lars Bo Olesen også om de tre ord, som beskriver visionen for de Himmelske Dage på Heden nemlig TRO – SAMFUND – FOLKELIGHED. Der skal tales tro, når vi samles. Vi skal også udtrykke troen gennem blandt andet gudstjenester, sange, salmer og bøn. Så ved vi, at kirken præges og præger samfundet, derfor skal samfundsdebat og samfundsproblematikker være en del af samtalen på Himmelske dage. Endelig så handler det om at mødes menneske til menneske og invitere ind. Himmelske Dage skal være folkeligt og gribeligt og være for alle.

Herning ånden
”Tja, hvorfor ik!” / ”Why not’ - det er Herning ånden. På Heden sker der noget! det ligger i ånden. Sognepræst og politikker René Nord Hansen delte i det andet indlæg sine tanker om den lokale indstilling i Herning området. Her bliver ideer generelt ikke skudt ned. ”The sky is the limit”- tænkningen har gode vilkår i Herning. Eller sagt mere kirkeligt - Alt er muligt for den der tror.  Tja, hvorfor ik’?!

Branden for kirkedage
Selvom det første møde med kirkedage mindede mest af alt om en lukket fest så opdagede Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen for menighedsråd, i Tyskland til Kirchentag i 2013, hvilken åben folkelig fest det også kunne være. I sit oplæg delte han sin begejstring for ideen bag kirkedage. Til kirkedage møder mennesker kirken i sin brede. Der er nemlig bredde i holdningerne hos de personer der holder bibeltimerne, der er et hav af forskelligartede workshops og debatter, der er stilmæssigt forskellige koncerter. Kirkens mangfoldighed bliver tydelig og berører. I Tyskland var det desuden muligt at tilvælge privat indkvartering som gav endnu et spændende møde.

Inspiration og lægfolk
Søren Abildgaard fortsætter med at fortælle om kirkedagene som god inspiration til, hvordan man lader sig flytte. Den gensidige udveksling gør det tydeligt at kirken ikke kun er lokal men må have en åbenhed for andre og for verden. Når kirkedage er både folkelige, men også kirkelige, når der er samspil mellem kirke og samfund, når der er respekt for de økumeniske rødder, når det er en åben klub så bevæger det os. Det har vi brug også i danske kirkeliv.   

Gå med …

Temaet for Himmelske dage på Heden er ’Gå med...’, som er hentet fra 2. Mosebog 33,14. Sognepræst Jens Christian Kirk, der også er formand for lokalkomiteen reflekterede over dette tema. Temaet indeholder både en kaldelse, en sendelse, kan være en forbandelse men også en velsignelse. Vi går med hinanden, går med Gud. Gud går med os. Vi går vores vej, eller vi går med fred. Alle disse aspekter af temaet skal gerne udfoldes på de Himmelske Dage.  
På temadagen var der deltagere fra de arbejdsgrupper som lokalkomiteen har nedsat, der var repræsentanter fra organisationer, kirker og grupper, som tænker sig ind i De himmelske dage og andre interesserede. Alle arbejdede efter de indledende oplæg videre med deres tanker, aktiviteter eller planer.
Det blev til en meget produktiv dag, hvor grupper fandt sammen, projekter blev skabt eller forfinet.
Resten af foråret skal bruges på yderligere planlægning, budgetlægning og projektafklaring.

Deadline for programpunkter til Himmelske Dage på Heden er december 2018, men lokalkomiteen vil gerne løbende informeres.

Kontakt: Anne Mie Skak Johansen

Kom med til temadag for Himmelske Dage på Heden 13. januar 2018 i Herning

Arbejdet med Himmelske Dage på Heden skrider fremad og det er blevet tid til at invitere til   Temadag – en dag med ”meget mere om Himmelske Dage på Heden”!

Temadag – en dag med ”meget mere om Himmelske Dage på Heden”! 
Det sker 13. januar 2018, hvor lokalkomitéen inviterer arbejdsgrupper, udvalg og alle, der er interesseret i de Himmelske Dage på Heden til fælles inspirations- og arbejdsdag. Her bliver tema for Himmelske Dage på Heden præsenteret, planlagte programflader fremlagt og andet nyt fra planlægningen delt. Desuden får vi mulighed for sammen at arbejde videre med projektet. 
 
Program for dagen:

Kl. 10.00 – Oplæg om Himmelske Dage på Heden
(1. Himmelske Dage på Heden, 2. Herning -ånden, 3. Branden for kirkedage, 4. Dagenes tema)
Kl. 11.30 – Workshops 
Kl. 12.00 – Frokost
Kl. 13.00 - Fortsat arbejde i workshops
Kl. 14.00 – Info fra lokalkomitéen og spørgsmålsrunde
Kl. 15.00 – Temadagen slutter. 

Hvad vil I bidrage med?
Send os endelig planer og drømme for jeres deltagelse og bidrag på Himmelske Dage på Heden. 
Det er nu gæster skal indbydes, planlægningen skal ske, og datoerne bookes.
Sammen kan vi være med til at vise alt det frem, som er en del af kirkernes liv her hos os.  

Tilmelding
Tak, om I tilmelder jer til Komitésekretær Anne Mie Skak Johanson amjo(at)km.dk 

Kontakt os 
Komitéformand Jens Christian Kirk jeck(at)km.dk 
Komitésekretær Anne Mie Skak Johanson amjo(at)km.dk 

Nærmere information følger.

Vi glæder os til at se jer i Herning den 13. jan. 2018!
På vegne af den lokale komite

Anne Mie Skak Johanson
Himmelske Dage i Herning 
30. maj - 2. juni 2019

Formand for Danske Kirkedage takker af

Bitten Schjødt Kjær stopper som formand for styrelsen for Danske Kirkedage. Styrelsen konstituerer en ny formand for det kommende halve år. Ved Årsmødet 2. juni 2018 skal der vælges ny formand – alle kirker og organisationer inviteres til at finde gode kandidater. Den afgående formand ser tilbage på sin tid i Danske Kirkedage.
 
Bitten Schjødt Kjær er netop blevet valgt som landsnæstformand for partiet Radikale Venstre. Med en fuldtidsstilling derudover som udviklingschef i FDF har hun været nødt til at træde tilbage som formand for Styrelsen for Danske Kirkedage efter fem begivenhedsrige år. Vi har spurgt hende, hvad hun ser tilbage på i sin tid i styrelsen – og hvor hun ser Danske Kirkedage på vej hen.
 
”Danske Kirkedage er den fest, som styrelsen har haft som opgave at gøre vedkommende, økumenisk nutidig og til stadighed tværkirkelig. Jeg har sat pris på viljen og modet til at få Danske Kirkedage endnu mere ud i det offentlige rum. Det har været en spændende proces at være formand for og har kun kunnet lykkes ved dygtige styrelsesmedlemmer, et engageret sekretariat i Danske Kirkers Råd og de mange frivillige kirke- og organisationsfolk fra hele landet”, siger Bitten. 
 
Når hun ser tilbage på de seneste år for Danske Kirkedage, er det ikke mindst Himmelske Dage i København, hun tænker på. ”Himmelske Dage i København var noget særligt i min formandsperiode, fordi det med sikkerhed kommer til at bane en ny vej for Danske Kirkedage fremover. Vi skal følge op på at lade kristendommen være en del af samfundet på en god og imødekommende måde. Alle de mange møder, samtaler, usikkerheder og nye tiltag, der var med til at skabe Himmelske Dage i København, har været det hele værd. Det har været en fornøjelse af være en del af det fællesskab”, siger hun.
 
Bitten er sikker på, at Danske Kirkedage vil manifestere sig yderligere i årene fremover. ”Danske Kirkedage står efter min mening over for en ny tid. Det er en tid, hvor vi hverken skal være en lukket fest, en fætter-kusine-komsammen eller en begivenhed, som folk har svært ved at blive en del af. Danske Kirkedage bør og vil manifestere sig tydeligere som en velkendt tilbagevendende og synlig begivenhed. Det skal være noget mange taler om og mange glæder sig til at deltage i”.
 
Danske Kirkers Råd takker Bitten for det store arbejde, hun har lagt i Danske Kirkedage. Med sine fem år som formand og som medlem af styrelsen før det, har hun både sikret nytænkning og kontinuitet i arbejdet med Danske Kirkedage generelt og under Himmelske Dage i København og i optakten til Himmelske Dage på heden 2019. 

Foto: Tove Koch

Kirchentag i Berlin imponerede og inspirerede

Der var både dybde og bredde, da Kirchentag ramte Berlin i Kristi Himmelfartsdagene med overskriften ’Du ser mig’ (1. Mos. 16,13). Det er en institution med tyngde, der ikke bare sætter sit aftryk på byen, men også på deltagerne og det omkringliggende samfund. En større dansk delegation var med for at lære og lade sig inspirere.

Af Mads Christoffersen,
generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Der var både dybde og bredde, da Kirchentag ramte Berlin i Kristi Himmelfartsdagene med overskriften ’Du ser mig’ (1. Mos. 16,13). Det er en institution med tyngde, der ikke bare sætter sit aftryk på byen, men også på deltagerne og det omkringliggende samfund. En større dansk delegation var med for at lære og lade sig inspirere. 

’Medierne elsker tallene omkring Kirchentag’, sagde den nyansatte generalsekretær for Deutscher Evangelischer Kirchentag Julia Helmke, da vi mødtes med hende for at drøfte, hvordan de gør det i Tyskland? Hvordan lykkes de med en så stor organisation, så stor mangfoldighed, så stort et program, så stor tyngde, så stor en økonomi? Og tallene imponerer da også os i den danske delegation fra styrelsen Danske Kirkedage og den lokale komite for Himmelske Dage på Heden. 20 fastansatte, 100 ungemedarbejdere, 5.000 frivillige hjælpere, 140.000 deltagere, 2500 arrangementer, 30.000 aktive ved arrangementerne, 6.000 blæsere ved afslutningsgudstjenesten…. Ja, man kunne blive ved. 

Kirchentag på gader og pladser

Byens rum blev taget i brug med sit centrum omkring Rigsdagen, Brandenburger Tor og Unter den Linden.”Det virkede utrolig godt, at aktiviteterne på Kirchentag var spredt ud over byen på pladser og i kirker. Derimod var det lidt tungt, men nok praktisk, med de aktiviteter, der foregik i Berlins messehaller”, siger formand for den lokale komite for Himmelske Dage på Heden, Jens Christian Kirk. ”Det gjorde stort indtryk på mig, at Kirchentag foregik på de mest centrale pladser i Berlin, hvor folket var. At stå til åbningsgudstjeneste ved Brandenburger Tor, aftensang og stilhed foran Rigsdagsbygningen og til nykomponeret musik med Berliner Filharmonikerne på Gendarmer Platz med udsigten til Domkirken gav en følelse af, at her måtte vi alle være”, tilføjer formand for styrelsen for Danske Kirkedage, Bitten Kjær.

Ikke kun bredde men også kant

Kirchentag har ikke kun bredde, men også kant. Under overskriften ’Du ser mig’ tog Kirchentag hele tiden udgangspunkt i mødet mellem Gud og den enkelte ud fra fortællingen om den udstødte Hagar. Igen og igen hørte vi disse tre ord både med fokus på kirkens sociale ansvar, når det gælder mennesker på flugt fra krig og klimaforandringer og anerkendelsen af hver af os med uendelig værdi i Guds øjne. ”Netop bibelstudierne og fællessangen skal have en vigtig plads på Himmelske Dage på heden”, mener Jens Christian Kirk.   

Samfundet er en kirkesag
Samtalen mellem Obama og Merkel trak verdens opmærksomhed og mere end 70.000 deltagere til Brandenburger Tor. Men det var ikke løse floskler og skåltaler, der blev udvekslet. Det var en seriøs drøftelse af tro og samfundsengagement i halvanden time. 

Det var helt karakteristisk for samtalerne på Kirchentag, at de kom i dybden. Alle ministre og politikere var med på Kirchentag i debatter eller sågar som ansvarlig for bibelstudierne. De politiske debatter bl.a. med ministrene gav med sin to og en halv time tid til fordybelse.
”Kirchentag var rigtig gode til at få toppolitikere med i programmet. Det kunne være spændende, hvis politikere, kunstnere og andre meningsdannere i Danmark så Danske Kirkedage som en mulighed for at sætte vigtige emner på dagsordenen”, siger Bitten Kjær. Vi skal netop ikke adskille det kirkelige fra samfundet, mener Jens Christian Kirk. ’Ved Kirchentag kan vi lære, at samfundet er en kirkesag og religion er en samfundssag”, siger han. 

De unge og de frivillige
De tusinder af unge mennesker fra hele Tyskland og en mindre gruppe unge fra Danmark fyldte godt op i gadebilledet. De unge havde desuden et helt område for sig selv. Og det gjorde indtryk. ’De mange unge deltagere og frivillige er jo noget vi kan drømme om i en dansk Kirkedage-sammenhæng’, siger formand for den lokale komite i Herning, Jens Christian Kirk. ”Det var imponerende at se så mange unge være med, at se det antal frivillige, der fik tingene til at glide og ikke mindst se den interesse, der var fra kirkeledere og præster fra hele Tyskland - ja fra hele verden”, til føjer Bitten Kjær.

Fra tyske Kirchentag til Danske Kirkedage
Den danske deltagelse ved Kirchentag i Berlin var planlagt som studietur for den lokale komite og den nationale styrelse for Danske Kirkedage. Vi lærte og lod os inspirere. ”Vi har fået et tættere samarbejde, der helt sikkert bærer frugt og kommer til at gøre Danske Kirkedage stærkere og vigtigere. De mange refleksioner og samtaler undervejs gav en fornyet energi til at arbejde med Danske Kirkedage”, siger Bitten Kjær. Det er tydeligt, at vi skal have endnu flere i Danmark til at tænke med i, hvad Danske Kirkedage kan og skal bruges til. Det er jo den største kirkefestival, vi har her i Danmark med økumenisk bredde og fælles vision om at kirken skal være en del af samfundet”, tilføjer hun 

Udover styrelsen for Danske Kirkedage og den lokale komite for Himmelske Dage på Heden deltog også repræsentanter fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Nødhjælp, Frelsens Hær mfl. 

Læs mere om Deutscher Evangelischer Kirchentag her: www.kirchentag.de 

Læs Kristeligt Dagblads artikler her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/tyske-kristne-moedes-om-politisk-debat