Category Archives for Nyheder

Himmelske Dage nomineret til fornem pris

Himmelske Dage er blevet nomineret til Københavns Kongres og Event Award 2016 i kategorien ’Årets kongresvært for kongresser med mere end 1000 deltagere’. Vinderne offentliggøres først 19. april, men vi har al mulig grund til at være stolte.

Himmelske Dage overgik selv de mest optimistiske forventninger om deltagertalt og opbakning fra eksterne partnere. Alle arrangementer var gratis, mange arrangementer foregik under åben himmel eller i telte omkring Strøget så alle nysgerrige kunne blive klogere på kulturelle, eksistentielle, religiøse og samfundsmæssige spørgsmål. Der var koncerter og gudstjenester for fulde huse både inden for og uden for kirkerne over alt i København. Der var folkekirkefolk, katolikker, frikirkefolk, jøder og muslimer, buddhister, ateister samlet til debatter, foredrag, trosvandringer og meget andet. Ja, Gud og hver mand var samlet til Himmelske Dage i København. Derfor er Himmelske Dage nu nomineret til denne pris. 

Juryens begrundelse for nomineringen 

Juryen skriver i sin begrundelse: Himmelske Dage adskiller sig positivt ved at udfordre kongresbegrebet, og hvad der er en kongres i traditionel forstand. Himmelske Dage udbredte diskussioner og læring, relationsdannelse og samarbejdsstyrkelse ud over en traditionel kongressal eller konferencelokale. De tiltrak mere end 30.000 mennesker til debatarrangementer i universitets festsal og på museer, fællesmiddage mod ensomhed, genbrugsmodeshow på Rådhuspladsen, kunst mod fundamentalismen på Regnbuepladsen, religionsdialog og debatter med politikere og andre meningsdannere fra ind- og udland. De fik tung mediedækning og med brug af hele København viser Himmelske Dage en suveræn formidlingsevne indenfor deres område samt en nytænkende showcase af den danske Højskolebevægelse.

Om Københavns Kongres og Event Award

Hvert år er København værtsby for op mod 200 internationale kongresser og sportsevents, der genererer en milliardomsætning til byen. Kongresserne er derudover en platform for vidensudveksling, talenttiltrækning og eksport.
For at hylde de lokale værter og arrangører, der er med til at sætte København på verdenskortet, inviterer Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune én gang om året til ’Københavns Kongres og Event Award’.

Der bliver uddelt priser for arrangementer afholdt i 2016 i følgende kategorier: ’Årets initiativpris’, ’Årets bedste sportsevent’, ’Årets kongresvært for kongresser med mindre end 1.000 deltagere’ og ’Årets kongresvært for kongresser med mere end 1.000 deltagere’.
Der er nedsat to kompetente fagjuryer. Én for kongresser og en for sportsevents. Kongres-juryen er nedsat på tværs af videnmiljøer og erhvervsliv inden for hovedstadens største kongres-styrkepositioner og værtsbyen København. Sportsjuryen består af repræsentanter fra markante sportsevents, Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune. Vinderne bliver offentliggjort d. 19. april på Københavns Rådhus.

Styrelsens og sekretariatets indstilling
Mere end 30.000 fra hele Danmark deltog i Himmelske Dage i København med mere end 400 events på byens gader og torve, i alle kirkerne, på universitetet, Vartov, Kødbyen og mange andre steder i Kristi Himmelfartsdagene 2016. Himmelske Dage var en festival for kirke, kultur og samfund – arrangeret af mere end 60 kirkesamfund og kirkelige organisationer i samarbejde med Københavns kommune, politiske partier og andre organisationer og foreninger i København.  

Der var samtalesofaer på Gl. Torv, store koncerter på Nytorv, debatarrangementer i universitetets festsal og på museer, fællesmiddage mod ensomhed i Kødbyen, genbrugsmodeshow på Rådhuspladsen, kunst mod fundamentalisme på Regnbuepladsen, gudstjenester, religionsdialog, debatter med politikere og andre meningsdannere. Mangfoldigheden var uendelig stor og viste København fra sin smukkeste side. 

Himmelske Dage har styrket relationer på tværs af religiøse og politiske anskuelser, på tværs af private og offentlige institutioner i partnerskaber, man ellers ikke normalt ser. Himmelske Dage overgik selv de mest optimistiske forventninger om deltagertalt og opbakning fra eksterne partnere. Alle arrangementer var gratis, mange arrangementer foregik under åben himmel eller i telte omkring Strøget så alle nysgerrige kunne blive klogere på kulturelle, eksistentielle, religiøse og samfundsmæssige spørgsmål. Der var koncerter og gudstjenester for fulde huse både inden for og uden for kirkerne over alt i København. Der var folkekirkefolk, katolikker, frikirkefolk, jøder og muslimer, buddhister, ateister samlet til debatter, foredrag, trosvandringer og meget andet. Ja, Gud og hver mand var samlet til Himmelske Dage i København.
Foto: Sille Arendt, Københavns Stift

Himmelske Dage fik bred omtale i danske medier. Det blev tydeligt for enhver, hvordan kirke og kultur, demokrati og dannelse hænger sammen. Noget vi kan være stolte af i Danmark bl.a. gennem højskolebevægelsen kom nu i spil i Københavns gader og på byens pladser. Mennesker mødtes på kryds og tværs gav sig til tid til at lytte og tale. F.eks. blev de såkaldte ’samtalesofaer’ på Strøget et sandt tilløbsstykke. Her sad frivillige til rådighed for at tale med mennesker, der kom forbi om det, der betød noget netop for dem. Men også debatterne trak fulde huse, hvad enten det gjaldt kulturelle, religiøse eller samfundsmæssige spørgsmål. Middage mod ensomhed satte folk sammen ved langbordet og gav anledning til at tale med mennesker, man aldrig før havde mødt. Koncerter og taler på Nytorv samlede tusindvis af mennesker. Med gæster fra ind- og udland bragte Himmelske Dage danskere sammen med folk fra alle egne af verden. På fornemste vis, dannede byens rum ramme for mødet mellem mennesker 

Himmelske Dage har sat sig aftryk. Samarbejdsrelationer i København og resten af Danmark er blevet etableret eller styrket. Når vi fremover vil lave Himmelske Dage, vil festivalen i København være noget man ser tilbage på med glæde og stolthed – noget vi vil gøre lige så godt, når der igen skal laves Himmelske Dage et andet sted i landet.    

Fakta om Himmelske Dage 5.-8. maj 2016

Arrangør: Danske Kirkers Råd i samarbejde med Københavns Stift mfl. 408 arrangementer 
90 % af Danmarks kirkesamfund var involveret
Mere end 60 forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer var med i planlægningen
1000 frivillige var hver dag involveret i Himmelske Dages arrangementer
30.000 besøgte Himmelske Dage
Himmelske Dage afholdes hvert tredje år – tidligere under navnet Danske Kirkedage siden 1968. For første gang nogensinde blev arrangementet i 2016 holdt i København. Næste gang er i Herning i maj 2019.  

Velkommen til inspirationsdag for de danskere, der tager til tyske kirkedage 24-28 maj 2017

Vi er ved at danne os et overblik over, hvem der tager med til Tyske Kirkedage 24-28 maj i Berlin og vil i den forbindelse invitere alle danske deltagere med til en inspirationsdag i Aarhus 6. marts.

Vi arrangerer IKKE en fælles koordineret rejse/ophold til Tyske Kirkedage, men opfordrer alle til at tage derned på egne eller deres kirke/organisations vegne. Det er en enorm oplevelse at være med på Tyske Kirkedage uanset hvad og vi tænker, at det også kan være til stor inspiration frem mod Himmelske Dage på heden i 2019. Desuden er det vores plan at inviterer til uformelt samvær en gang eller to undervejs, når vi er i Berlin.

Vedr. tilmelding til Tyske Kirkedage er der frist den 1. marts. Tilmelding sker på www.kirchentag.de . Husk endelig også at få arrangeret overnatning og transport i god tid.

Inspirationsdagen i Aarhus er åben for alle, der tager til Tyske Kirkedage. Derfor er I meget velkomne til at sende denne invitation videre til andre, der skal med. For overblikkets skyld er der tilmeldingsfrist til dette arrangement i Aarhus den 1. marts til mc(at)danskekirkersraad.dk. Ved I om andre, der skal til Tyske Kirkedage, må I meget gerne sende mig deres navne.   

Inspirationsdag:

Tid: 6. marts 2017 kl. 14-17
Sted: KFUM/K, Nørre Alle 29. 8000 Aarhus C

14:00 Velkommen
ved Bitten S. Kjær, formand for Styrelsen for Danske Kirkedage  

Præsentationsrunde
Hvad skal vi danskere til Tyske Kirkedage?
                          
14:15 Tyske Kirkedage – kirkeligt fællesskab, samfund og politik
ved Dr. theol. Peter Lodberg

Tyske Kirkedages betydning. Et historisk rids.

15:15
  Indtryk fra de sidste Tyske Kirkedage
ved Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd

15:30
 Pause

15: 45 Hvilke forventninger har vi til Tyske Kirkedage?

16: 15 Det praktiske: Hjemmeside, transport, ophold, kontaktoplysninger. Mødested for danskerne undervejs. Ved Mads Christoffersen

16:30 
 Tyske Kirkedage – og Himmelske Dage på heden. Hvordan kan vi gøre brug af erfaringerne? Opsamling mm. Ved Jens Christian Kirk, formand for komiteen.

16:50  Tak for i dag ved Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd 

Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage og den lokale komite for Himmelske Dage på heden.
Tilmelding: Til Mads Christoffersen på mc(at)danskekirkersraad.dk senest 1 marts.

På glædelig gensyn 6. marts

Himmelske Dage på Heden i Herning

Visionsdag i Herning med deltagere fra en bred vifte af kirkesamfund og kirkelige organisationer sluttede af med at slå fast, at Danske Kirkedage 2019 bliver ’Himmelske Dage på heden’. Her kom der masser af store visioner og konkrete ideer og forslag på bordet, som den lokale komite nu kan begynde at arbejde på.

Sprudlende liv
Mere end 70 deltagere var samlet lørdag den 1.oktober til visionsdag for Danske Kirkedage i Herning. Salen sprudlede af liv og summede af samtaler på kryds og tværs. Formålet med dagen var netop at få de gode ideer – store som små – frem i lyset, så den lokale komite har noget at arbejde med, når den i de kommende år sammen med kirkefolk fra hele landet og det lokale by-, forenings-, og kirkeliv i Herning og omegn. Bliver alle ideerne gennemført kan vi se frem til et fyrværkeri af gode arrangementer med alt for både unge og ældre, masser af musik, debatter, gudstjenester, lovsang, samtaler, kunst og kultur. 

Samtalemenu og kaffebord

Himmelske Dage i København vandt den kirkelige initiativpris 2016. Med æren fulgte 25.000 kr, som nu er øremærket til et stort kaffebord på torvet eller i gågaden i Herning, når der holdes ’Himmelske Dage på heden’.
Men det skal ikke bare være et tag-selv-bord. Det er afgørende, at man møder mennesker, man ikke ellers ville have mødt og får en samtale med dem om livets store spørgsmål, og hvordan vi engagerer os som kirke og enkeltmennesker i de store udfordringer, vi står overfor også globalt, uden at miste modet. Der vil derfor være samtalemenuer med spørgsmål, som kan hjælpe samtalen godt på vej. Desuden er det et krav, at begivenheden arrangeres af mennesker på tværs af kirkelige tilhørsforhold. 

Visioner og samarbejde
Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd bød velkommen, inden Biskop Henrik Stubkjær, formand for den lokale komite, Jens Christian Kirk fra folkekirken og næstformand Lars Bo Olesen fra Frikirkenet delte deres visioner. Derefter kom tre bud fra Visit Herning, handelsstandsforeningen Herning City og Herning Kommune  med deres udfordringer til deltagerne. Der blev budt til samarbejde frem til og under den store begivenhed i 2019. Anne Mie Skak Johanson fra Danske Kirkedages Styrelse gav et kort resume over kirkedagenes historie. Dagens egentlige formål var at dele visioner og melde sig til at engagere sig fremover – og det lykkedes til overmål. 

Himmelske Dage vinder årets initiativpris

Efter halvanden times voteren i et seks personer stort dommerpanel blev det kirke- og kulturfestivalen Himmelske Dage, der løb med æren som årets kirkelige initiativ 2016. Foruden titlen kaster kåringen en præmie på 25.000 kroner af sig, som blev overrakt til 10 af de involverede i Himmelske Dage. Mia Rahr Jacobsen, sognepræst i Sankt Jacobs Kirke på Østerbro, København, og projektleder på Himmelske Dage var glade for prisen og understregede, at Himmelske Dage blev til på baggrund af et enormt frivilligt arbejde.

Læs hele artiklen på Kristeligt Dagblad

Himmelske Dage blev til noget af en optur

Foto: Hanne Simonsen

Over 400 arrangementer og mindst 30.000 deltagere. Sidste weekends kirke- og kulturfestival Himmelske Dage overgik alle forventninger, fortæller en af arrangørerne.

For arrangørerne og de mange kirkelige organisationre, der deltog, kan det måske være lidt svært at komme ned på jorden igen? 

Kristi himmelfartsdagenes store kirke- og kulturfestival Himmelske Dage i København blev i hvert fald en bragende succes med et anslået deltagerantal på mindst 30.000 mennesker, der her deltaget i de over 400 arrangementer af meget forskellig karakter.

Næsten 3.000 mennesker var eksmpelvis med til en af festivlalens tre åbningsgudstjenester torsdag den 5. maj, ligesom 400 fandt vej til maratonsalmesang i Vartov i Farvergade lørdag den 7. maj. Undervejs er der ved festivalens gudstjenester blevet samlet over 60.000 kroner ind til verdens flygninge.

Læs hele artiklen fra Kirken i København her

Bliv frivillig på Himmelske Dage

Frivilliges medvirken er helt afgørende for, at Himmelske Dage bliver en succes. Festivalen kommer til at foregå inde i kirker og ude på torve og pladser i telte og på scener

I den forbindelse vil der blive brug for rigtig mange frivillige hænder til en lang række opgaver – desuden bliver der brug for frivillige, der melder sig som værter for privat indkvartering af festivalgæster fra andre dele af landet.

Har du lyst til være frivillig og dermed bidrage aktivt under Himmelske Dage?
Tilmeld dig med det samme her på siden via ansøgningsskemaerne. Hvis du har spørgsmål til fil frivilligopgaverne, er du velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Christian Frovin Lorentzen på mail: christian(at)himmelskedage.dk

Ingen ideer er for vilde

Når Danske Kirkedage i 2016 kommer til København, skal det ikke være en fest kun for de indviede og kirkevante. Artikel fra "Kirken i København"

Kirkefestivalen, som har været afholdt hvert tredje år i skiftende danske byer siden 1968, skal derimod ud på byens pladser, gader og stræder og være med til at åbne for samtaler om kirke, tro og samfund i dag, siger Hans Grishauge, nyudnævnt formand for komitéen for Danske Kirkedage.

”Med Danske Kirkedage 2016 vil vi forsøge at tænke kirken ud af boksen. Indre By kommer til at danne ramme om en festival med mange forskellige aktører, aktiviteter og stemmer, som skal løfte debatten om kirkens og troens rolle i dag ud i det offentlige rum”, siger Hans Grishauge, der netop er stoppet som mangeårig, initiativrig sekretariatschef for Grundtvigsk Forum på Vartov.

Indre By kommer til at danne ramme om en festival med mange forskellige aktører, aktiviteter og stemmer, som skal løfte debatten om kirkens og troens rolle i dag ud i det offentlige rum.

Kirkedagene i København skal ifølge ham være med til at synliggøre, at kirken spiller en stor rolle for de fleste mennesker i Danmark, i hjemmene, i skolen og i samfundet.
”Kirken er de store tankers rum, hvor tanker om det gode liv ofte starter. Mange værdidebatter har rod i religiøse, etiske og kirkelige spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at kirken, som en vigtig centralnerve i samfundet, er synlig. Nationalt og globalt”, siger Hans Grishauge.

Hvad er din vision for Danske Kirkedage 2016?

Kom til Visionsdag for Danske Kirkedage 29. marts 2014 kl. 10.00-15.30 i Kulturhuset Islands Brygge. Oplæg fra bl.a. Golden Days, Copenhagen Jazzfestival m.fl.

Tilmelding skal ske senest den 17. marts 2014 på kirkedage(at)kirkedage.dk

Pris for deltagelse: Kr. 100.

Indbetales ved tilmelding på konto 9570–6055710 (mærk: navn og kirke/organisation).

Inspiration fra andre festivaler
Han ser frem til at høre mange forskellige bud på visioner for de københavnske kirkedage, når arrangørerne lørdag d.29 . marts inviterer til Visionsdag i Kulturhuset Islands Brygge. Her vil de mere end 60 kirkesamfund og organisationer fra hele landet, der står bag Danske Kirkedage samt kirker og kirkelige organisationer i København, kirkeledere og andre kreative sjæle kunne komme på banen med idéer til hvordan Danske Kirkedage 2016 kan folde sig ud.

”En af udfordringerne ved at arrangere festival i en storby som København er risikoen for at drukne i det enorme udbud af kulturelle arrangementer og festivaler. Omvendt giver det også mulighed for at nå bredt ud og sætte dagsordenen, hvis man tør tage kampen op”, siger Hans Grishauge.

Han nævner festivaler som Golden Days og Copenhagen Jazzfestival, som eksempler på stærke, kulturelle aktører, som virkelig formår at udfordre byens puls. Ikke mindst ved at være til stede vidt og bredt på byens torve, gader og stræder.


Selvom Anders Fogh Rasmussen ønskede religionen ud af det offentlige rum, så spiller tro og religion i dag en større rolle i samfundsdebatten end nogensinde. Den samtale vil vi gerne tage del i.

Også folkemødet på Bornholm er et godt eksempel på en begivenhed, som lykkes med at skabe rammerne om nogle væsentlige debatter, påpeger Hans Grishauge.

”Kirkedagene i København skal være med til at vise, at kirken og troen spiller en central rolle i det moderne samfund. Selvom Anders Fogh Rasmussen ønskede religionen ud af det offentlige rum, så spiller tro og religion i dag en større rolle i samfundsdebatten end nogensinde. Den samtale vil vi gerne tage del i”, siger han.

For Hans Grishauge er det derfor også afgørende, at kirkedagene i 2016 bliver bredt ud – ikke alene i det kirkelige landskab, men også og mindst ligeså meget i det folkelige, det politiske, det kunstneriske, det kulinariske og det globale landskab.
Kom og vær med

Både Ulla Tofte, direktør for Golden Days og festivalleder Kenneth Hansen fra Copenhagen Jazzfestival vil holde oplæg på visionsdagen d. 29. marts. Og alle med interesse for kirke og samfund er velkomne til at bidrage med inspiration og udfordring, oplæg og indspark.

Står det til Hans Grishauge skal Danske Kirkedage i København gerne blive et summende værksted i hele den indre by, hvor mange af de almindelige eksistentielle spørgsmål, som folk i det daglige går og tumler med, dér får en platform for samtale.

”Hvis Danske Kirkedage 2016 skal blive en succes, så er en af de vigtigste forudsætninger, at de mange forskellige aktører har noget på hjerte.  Og hvis der er noget, kirkerne og de kirkelige organisationer har til fælles, så er det netop det: At få budskabet frem. På hvilke måder det kan finde sted, glæder jeg mig til at få mange forskellige bud på til visionsdagen på Islands Brygge”, siger Hans Grishauge.

Ledende pinsepræst næstformand for Danske Kirkedage

Jarle Tangstad er valgt som næstformand for komiteen for Danske Kirkedage i København. Han er bredt anerkendt i det økumeniske landskab for sit lederskab i pinsekirken generelt og specifikt i Kirken i Kulturcentret på Drejervej på Nørrebro i København.

Lang erfaring med kulturmøde i kirken
Her har han været ledende præst i 14 år og i høj grad sat sit præg på opbygningen af de store fællesskab på tværs af kirkelige og kulturelle forskelle, der præger et Kulturcentret med både danske og internationale menigheder, TV, Radio og mange andre aktiviteter. Han er vant til at tænke i både stort og organisatorisk på tværs af projekter. Der kommer mere end 1000 mennesker til gudstjeneste hver søndag og huset emmer af aktiviteter i løbet af ugen. Under Jarle Tangstads ledelse har pinsekirken i høj grad engageret sig med naboerne på Nørrebro og sammen med dem arrangeret en række kulturelle begivenheder, så mødet med kirken bliver lettere.

Byd byen op til dans
Med den baggrund er det naturligt for Jarle Tangstad at tænke Danske Kirkedage i København som et åbent møde mellem tro og bylivet: ”Jeg ser en enestående mulighed for at få gjort kirken synlig i byens liv og medierne. Byen skal se mere end de kirkelige institutioner og ’traditionelt’ kirkeliv”, siger han og tilføjer sin vision for Danske Kirkedage i København. ”Jeg drømmer om, at vi kan mobilisere kirken i sin fascinerende mangfoldighed  med enhed i ønsket om at " byde byen op til dans" i byens eget rum. Vi skal åbne de mange kirker op som en pedant til "Kulturnatten". Kort sagt: Jeg drømmer om en event der gør Københavnerne nysgerrige på det med Gud og kirke”, tilføjer han.

Formandskabet er nu på plads
Med Jarle Tangstad som næstformand og Hans Grishauge som formand er formandskabet på plads. De skal nu til at forme en komite og en række udvalg, der over de kommende år skal stå for planlægningen af Danske Kirkedage 5-8 maj 2016 i København.

Formand og sekretærer på plads til Danske Kirkedage

Danske Kirkedage afholdes næste gang i København den 5.-8. maj 2016. Men arbejdet med at planlægge er allerede gået i gang. Styrelsen for Danske Kirkedage har fundet en formand til den lokale komite og forskellige udvalg, der i de kommende år sammen med en række andre engagerede mennesker, kirkesamfund og kirkelige organisationer skal forme Danske Kirkedage.

Formand for komiteen
Hans Grishauge er valgt som formand for den lokale komite.
Han kommer i høj grad til at præge arbejdet og samarbejdet på tværs af kirker og kirkelige organisationer. Grishauge er af mange kendt som tidligere sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum gennem 17 år.
Han bliver af flere karakteriseret som utrolig visionær og iderig. Han ser frem til at komme i gang med det arbejde, der ligger foran.

Grishauge vil lægge vægt på bredden i Danske Kirkedage: ’Det er vigtigt at kirkedagene 2016 bliver bredt ud på – ikke alene det kirkelige landskab, men også og mindst ligeså meget på det folkelige, det politiske, det kunstneriske, det kulinariske, det globale landskaber. Og det er vigtigt at folk fra alle disse landskaber blive engageret i samtalerne på kirkedagene’ siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt med Danske Kirkedage, svarer han: ’Kirken spille en stor rolle for de fleste mennesker i Danmark, i hjemmene, i skolen og i samfundet . Kirken er de store tankers rum hvor tanker om det gode liv ofte starter. Mange værdidebatter har rod i religiøse, etiske og kirkelige spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at kirken, som en vigtig ”centralnerve” i samfundet,  er synlig. Nationalt og globalt’.   

Han håber, at Danske Kirkedage i København bliver et summende værksted i hele den indre by, hvor ’ interesserede og ikke mindst uinteresserede alligevel får lyst til, at gå i samtale med organisationernes aktive folk om spørgsmål som f.eks. ”Hvad er sandhed?”. 
Og han tilføjer: ’Det er spørgsmål som ”Findes der mirakler?”, ”Hvad er lykke- hvor ligger den?”, ”Gode grunde til at tale om tro!”, ”Kan jeg selv stykke min tro samen ved at plukke det jeg bedst kan lide fra andre religioner end den kristne?”, ”Er det rigtigt, at når mennesket mister troen, ånden og eventyret (fortællingen) så er der kun pengene tilbage?”, ”Hvis du ikke tror der er en Gud, tror du så noget andet?”, ”Kan man overhovedet spørge: Hvad er meningen med livet?”, der er spænde at drøfte. 

Listen kan blive meget lang og det er vigtigt, at det bliver de almindelige spørgsmål, folk i det daglig går om tumler med, som samtalerne på Danske Kirkedage kommer til at dreje sig om.’

Tre sekretær til Danske Kirkedage
Det er ikke mange år siden, at der ikke var en egentlig sekretærfunktion knyttet til Danske Kirkedage. Men de senere år har folkekirkens biskopper i de stifter, hvor Danske Kirkedage skulle afholdes frikøbt en præst på deltid til at være sekretær for komiteen. 
Sekretærerne har haft mere end rigeligt at se til og vi skylder dem en stor tak for deres indsats, sidst i Haderslev, Viborg og Aalborg. 
Men med Danske Kirkedage i København kommer hele tre sekretærer til at være involveret.

Det er Birgitte Jeppesen fra Mariakirken på Vesterbro, Torben Jeppesen fra Grøndalskirken i Vanløse og Kaare H. Nielsen fra Den Katolske Kirke.

Et lille sekretariat for Danske Kirkedage bliver oprettet på Diakonissestiftelsen, hvor Danske Kirkers Råd og mange andre har deres sekretariater.

Kirkefestival i København 2016

”Velkommen til kirkefestival i København 2016.” Sådan bød biskop Peter Skov-Jakobsen velkommen til introduktionsmøde om Danske Kirkedage 2016, som skal holdes i København.

Mødet blev holdt d. 25. september i Helligåndskirken og her var en bred skare af repræsentanter fra dansk og københavnsk kirkeliv til stede. ”Vi skal vise en kirke i bevægelse, som ikke kun taler om sig selv, men som er både folkelig, festlig, udfordrende og relevant. Der skal være udenlandske gæster, migrantmenighederne skal være synlige og den økumeniske mangfoldighed skal være tydelig og betydningsfuld,” fortsatte biskoppen. ” København skal bagefter vide, at der er noget, som hedder kirke og at det ikke bare er et dansk fænomen.”

Fra Aalborg til København
Dette første møde bød på en overdragelse af stafetten fra Aalborg-holdet bag Danske Kirkedage 2013 til København. Danske Kirkedage er siden 1970 blevet holdt hvert tredje år i byer rundt omkring i landet, men det er første gang de skal afvikles i København. Styrelsen bag Danske Kirkedage stod bag mødet og faciliterede også, at der både blev givet historisk baggrund for Kirkedagene og helt konkret praktisk erfaring videre fra Aalborg. Formanden for Komiteen for Danske Kirkedage i Aalborg, Viggo Ernst Thomsen, lagde vægt på god økonomi-styring for en festival med et meget lille budget. Det er også vigtigt at tænke samarbejdspartnere bredt ind. F.eks. var der lavet en aftale med trafikselskabet i Aalborg, så alle Kirkedags-deltagere kunne rejse gratis med offentlig transport i byen.


Navneforslag er velkomne
For at komme i gang med arbejdet, skal der nu findes personer til komiteer og udvalg. Der er et klart ønske om at den økumeniske bredde skal være synlig og væsentlig. Navneforslag er velkomne på formand, næstformand, udvalgsformænd samt andre medlemmer af udvalgene. Disse kan sendes frem til ultimo november til formanden for Kirkedagsstyrelsen, Poul Erik Knudsen.

Visionsdag i foråret 2014
Næste begivenhed bliver en visionsdag sidst i marts/først i April 2014. Her vil deltage igen en lang række organisationer og kirkesamfund samt udvalgsformændene fra Komiteen. På visionsdagen vil også temaet for de næste kirkedage blive drøftet. Organisationer og kirker opfordres hermed til at gå hjem og genere begejstring i deres bagland.

Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark og finder sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien, sidste gang i Aalborg 2013. København er vært i 2016. Danske Kirkedage hører under Danske Kirkers Råd, men har sin egen medlemskreds. 60 kirkesamfund, stifter og organisationer står bag Danske Kirkedage.Der er udviklet en manual til afholdelsen af Danske Kirkedag til hjælp med planlægningen.

Hjemmesiden www.danskekirkedage.dk indeholder klip fra kirkedagene i Aalborg + Kirkedagsmanualen